Ταχύρυθμα σεμινάρια εναλλακτικών θεραπειών

Η σχολή Carierra ΠΑΤΡΑΣ  προσφέρει τα εξής ταχύρυθμα σεμινάρια εναλλακτικών θεραπειών: