Ταχύρυθμα σεμινάρια Γραφιστικής

H CARIERRA Πάτρας (Εργαστήριο Ελευθέρων Σπουδών), προσφέρει εξειδικευμένη κατάρτιση αλλά και διαρκή επιμόρφωση, μέσα από ένα ευρύ φάσμα σύγχρονων και πιστοποιημένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

Τα ετήσια και ταχύρυθμα προγράμματα σπουδών, καλύπτουν τις ανάγκες κάθε ενδιαφερόμενου και εξελίσσονται συνεχώς, προκειμένου να συμβαδίζουν σύμφωνα με τις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας.

Η σχολή CARIERRA Πάτρας προσφέρει τα εξής ταχύρυθμα σεμινάρια γραφιστικής: