Ταχύρρυθμα σεμινάρια Μαγειρικής

Η σχολή Carierra Πάτρας προσφέρει τα εξής ταχύρρυθμα σεμινάρια μαγειρικής:

Τα παρακάτω σεμινάρια  απευθύνονται και σε απόφοιτους Γυμνασ΄΄ιου.

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης  CARIERRA Πάτρας , προσφέρει εξειδικευμένη κατάρτιση αλλά και διαρκή επιμόρφωση, μέσα από ένα ευρύ φάσμα σύγχρονων  εκπαιδευτικών προγραμμάτων στον τομέα της Γαστρονομίας.

Τα προγράμματα της Carierra είναι μία  Επαγγελματική λύση με έμφαση στην Εργαστηριακή-πρακτική Εκπαίδευση  και απευθύνεται σε όσους θέλουν να κάνουν ένα βήμα αναβάθμισης της σχέσης τους με το επάγγελμα του Μάγειρα και να πιστοποιήσουν το επίπεδο της γνώσης τους με βάση τα ελληνικά και διεθνή πρότυπα .

Όλα τα  προγράμματα σπουδών της  Carierra πιστοποιούνται από  το βρετανικό φορέα απονομής τίτλων σπουδών Quality Endorsement Scheme του Βρετανικού φορέα Gatehouse Awards και της QualExperts. Απευθύνονται και σε απόφοιτους Γυμνασίου.