Επισιτισμός και Τουρισμός

Όλα τα  προγραμμάτων σπουδών της  Carierra πιστοποιούνται από  το βρετανικό φορέα απονομής τίτλων σπουδών Quality Endorsement Scheme του Βρετανικού φορέα Gatehouse Awards και της QualExperts. Όλα τα προγράμματα  απευθύνονται και σε απόφοιτους γυμνασίου.