Ρεφλεξολογία

Στόχος αυτού του ταχύρρυθμου σεμιναρίου  ρεφλεξολογίας της σχολής  CARIERRA Πάτρας,  είναι να δώσει τις απαιτούμενες βασικές γνώσεις σε όποιον ενδιαφέρεται να εξασκήσει την μέθοδο σε συνδυασμό με τις ήδη υπάρχουσες γνώσεις του. 

Η Ρεφλεξολογία είναι μια ειδικότητα η οποία υποστηρίζει ότι κάθε σημείο του ανθρωπίνου οργανισμού έχει το αντανακλαστικό του στα πέλματα, στις παλάμες, στα αυτιά και σε σύστοιχες περιοχές του σώματος. Είναι μια  ήπια, φυσική, συμπληρωματική και ολιστική μέθοδος εναλλακτικής ιατρικής που στηρίζεται στην εφαρμογή ειδικών πιέσεων και μαλάξεων στο πέλμα και την ράχη των ποδιών. Επειδή στο πέλμα υπάρχουν 7.200 νευρικές απολήξεις, αυτές οι εξειδικευμένες πιέσεις προκαλούν ένα «αντανακλαστικό» ερέθισμα σε καθένα σημείο και όργανο του σώματος ξεχωριστά, με αποτέλεσμα την διέγερση του νευρικού και του αμυντικού συστήματος του οργανισμού αν στην περίπτωση του ασθενή δεν είναι εφικτό να γίνει εφαρμογή στα πόδια γίνεται στα χέρια. Με ειδικούς χειρισμούς και πιέσεις στα σημεία αυτά επιτυγχάνεται η ενεργοποίηση, η χαλάρωση και η εξισορρόπηση του οργανισμού. 
Η Ρεφλεξολογία είναι τελείως ακίνδυνη και ασφαλής μέθοδος. Δεν υπάρχουν αντενδείξεις, παρά σε ελάχιστες περιπτώσεις, όπως π.χ. όταν υπάρχει μεταμοσχευμένο όργανο, ή εγκυμοσύνη κάτω των τριών μηνών. Άλλωστε ένας καλά εκπαιδευμένος ρεφλεξολόγος αφού πάρει ένα αναλυτικό ιστορικό θα προσαρμόσει ανάλογα την τεχνική του.

Η ρεφλεξολογία μπορεί να:
Να μειώσει το άγχος και τις εντάσεις και ο άνθρωπος να χαλαρώσει και έρχθει σε κατάσταση ευεξίας. 
Να εναρμονίσει όλες τις λειτουργίες του οργανισμού. 
Να καλυτερεύσει την κυκλοφορία του αίματος, της λέμφου και της ενέργειας. 
Να ενισχύσει το ανοσοποιητικό σύστημα.
Να εξισορροπήσει το ορμονικό.

Ενδεικτικές ενότητες σεμιναρίου:

• Ιστορία της ρεξλεξολογίας
• Μελέτη Ρεφλεξολογικών χαρτών και εφαρμογή διαφόρων τεχνικών ενεργοποίησης. / εναρμόνισης
• Παρατήρηση, μελέτη και ανάλυση των πελμάτων
• Θεωρία των Ζωνών 
• Τεχνικές πίεσης και ενεργοποίησης
• Εφαρμογή και δράση της ρεφλεξολογίας
• Πρακτική (στα πέλματα και στα χέρια)
• Τρόποι δράσης της Ρεφλεξολογίας στα διάφορα επίπεδα
• Αντενδείξεις . Τεχνικές Χαλάρωσης . Συστοιχίες
• Σωματογνωσία (ανατομία και φυσιολογία των συστημάτων του οργανισμού)

Μετά τη λήξη του σεμιναρίου δίνεται βεβαίωση παρακολούθησης