Επαγγέλματα Ομορφιάς – Εναλλακτικές θεραπείες-SPA

Η σχολή Carierra Πάτρας, συνεχίζει την καταξιωμένη πορεία της στην Πάτρα για 20 συνεχόμενα έτη και προσφέρει ταχύρυθμα και ετήσια προγράμματα με  υψηλά standards καθώς και εξειδικευμένα σεμινάρια στα  επαγγέλματα Ομορφιάς.  Παρακολουθούμε όλες τις σύγχρονες τάσεις στο χώρο της ομορφιάς  και τηρούμε τα υψηλά standards που πρέπει να έχει η ποιοτική εκπαίδευση. Η πρακτική εκπαίδευση των σπουδαστών γίνεται με  επώνυμα προϊόντα. Οι εκπαιδευόμενοι παίρνουν αναλυτικές σημειώσεις όλης της εκπαιδευτικής ύλης του προγράμματος εκπαίδευσης.