Πιστοποιήσεις

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

  

Η σχολή CARIERRA ΠΑΤΡΑΣ είναι COMPUTER CENTER του οργανισμού Vellum Global Educational Services ο οποίος είναι αποκλειστικός συνεργάτης του τμήματος διεθνών εξετάσεων του Cambridge (University of Cambridge International Examinations) για τα πιστοποιητικά πληροφορικής στην Ελλάδα και στην Ευρώπη.

Η σχολή CARIERRA ΠΑΤΡΑΣ είναι COMPUTER CENTER του οργανισμού Universal Certification Solutions – UNICERT για την πιστοποίηση προσώπων σε Γνώση Πληροφορικής ή Χειρισµού Η/Υ.  Το πιστοποιητικό γνώσης χειρισμού Η/Υ της Unicert είναι αναγνωρισµένο και αποδεκτό ως ισότιµο από τους Εθνικούς Φορείς ∆ιαπίστευσης των χωρών – µελών της Ε.Α. (European cooperation for Accreditation).

 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ACTA

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης έχοντας αποκτήσει σημαντικότατη τεχνογνωσία στην πιστοποίηση γνώσεων χειρισμού Η/Υ, προχώρησε στην ίδρυση τεχνοβλαστού με την επωνυμία: Αριστοτέλειες Καταρτίσεις Αξιολογήσεις Πιστοποιήσεις Α.Ε. (ACTA ΑΕ) με σκοπό την παροχή αξιόπιστων υπηρεσιών πιστοποίησης σε πανελλαδική κλίμακα, αλλά και στο εξωτερικό. Η ACTA φιλοδοξεί να πορευθεί με βάση το κύρος του φορέα από τον οποίο προέρχεται, το Α.Π.Θ

 

 

Τομέας Γραμματείας και Διοίκησης (Business School)
Πιστοποιεί τις βασικές γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες για την άσκηση της γραμματειακής υποστήριξης.
Πιστοποιεί τις επαγγελματικού επιπέδου γνώσεις και δεξιότητες στο χώρο της γραμματειακής διεύθυνσης.
Aποτελεί τη μοναδική πιστοποίηση που διασφαλίζει το επαγγελματικό επίπεδο γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων του κατόχου του στο χώρο της γραμματειακής πρακτικής.
Πιστοποιεί τις γνώσεις και τις δεξιότητες στη δακτυλογράφηση, τη στενογραφία και την αποστενογράφηση.
Πιστοποιεί τις γνώσεις και τις δεξιότητες για το δακτυλόγραφο τυφλού ελληνοαγγλικού πληκτρολογίου 

 

Τομέας Ομορφιάς

Πιστοποιημένος Ειδικός Δημιουργικής Αισθητικής Άκρων
Πιστοποιημένος Ειδικός Αισθητικής ‘Ακρων
Πιστοποιημένος Ειδικός Αισθητικής Άκρων και Ονυχοπλαστικής
Πιστοποιημένος Ειδικός Μακιγιάζ
Πιστοποιημένος Μακιγιέρ
Πιστοποιημένος Ειδικός Επαγγελματικού Μακιγιάζ
Πιστοποιημένος Επαγγελματίας Μακιγιέρ 
Πιστοποιημένος Ειδικός Αισθητικής Προσώπου
Πιστοποιημένος Ειδικός Αισθητικής Σώματος και Αποτρίχωσης
Certified Hair Specialist – CHS
Certified Spa Specialist – CSS

 

Τουρισμός & Εστίαση

Πιστοποίηση στην παροχή υπηρεσιών στην πρώτη γραμμή των τουριστικών μονάδων.
Πιστοποίηση για την παρασκευή καφέ και άλλων ροφημάτων.
Πιστοποίηση για τους έμπειρους επαγγελματίες μάγειρες
Πιστοποίηση για την παρασκευή και την παρουσίαση ποτών και κοκτέιλ.
Πιστοποίηση για τους έμπειρους επαγγελματίες αρχιμάγειρες

 

Τομέας Εφαρμοσμένων Τεχνών (Διακόσμηση)

Πιστοποιεί τις απαιτούμενες γνώσεις και πρακτικές δεξιότητες που απαιτούνται στη σύγχρονη διακόσμηση.

 

Πληροφορίες για της εξετάσεις ACTA

  1. Στο εξεταστικό κέντρο της σχολής CARIERRA Πάτρας μπορούν να συμμετάσχουν όλοι οι απόφοιτοι της CARIERRA Πάτρας ή απόφοιτοι άλλων σχολών.
  2. Στις περισσότερες ειδικότητες η πιστοποίηση χωρίζεται σε θεωρητικό και πρακτικό μέρος.
  3. Στο θεωρητικό μέρος της εξέτασης ο εξεταζόμενος πρέπει μέσα σε 60 λεπτά να απαντήσει σε 30 ερωτήσεις κλειστού τύπου (συγκεκριμένη απάντηση) και σε 2 ερωτήσεις ανοιχτού τύπου (ερωτήσεις ανάπτυξης).
  4. Στο πρακτικό μέρος της εξέτασης ο εξεταζόμενος πρέπει μέσα σε 90 λεπτά να εφαρμόσει ένα σενάριο 10 βημάτων ανάλογα με το γνωστικό αντικείμενο της πιστοποίησης.
  5. Η πρακτική εξέταση βιντεοσκοπείται και στη συνέχεια αξιολογείται από ομάδα έμπειρων επαγγελματιών και εκπαιδευτικών. Ο εξεταζόμενος έχει τη δυνατότητα να επικαλεστεί το παραπάνω βίντεο και να ασκήσει ένσταση σε περίπτωση διαφωνίας του με το τελικό αποτέλεσμα.
  6. Η εξέταση μιας θεματικής ενότητας θεωρείται επιτυχής όταν ο εξεταζόμενος έχει απαντήσει σωστά τουλάχιστον στο 70% των θεμάτων εξέτασης. Αν υπάρχει θεωρητικό και πρακτικό μέρος απαιτείται το 70% από το καθένα.
  7. Με την υπ’ αριθμόν Γ/12017/18-5-2006 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΕΕΚ αναγνωρίζονται από το Ελληνικό Δημόσιο οι πιστοποιήσεις CCU (Certified Computer User) στη γνώση χρήσης Η/Υ που προσφέρει η ACTA.