Σε ποιούς απευθυνόμαστε

H σχολή  Carierra Πάτρας Ε.Ε.Σ., με άδεια λειτουργίας από το υπουργείο Παιδείας, παρέχει εκπαίδευση σε πέντε περιζήτητους τομείς, Διοίκηση Επιχειρήσεων, Πληροφορική και Nέες Τεχνολογίες, Επισιτισμό και Τουρισμό, Εφαρμοσμένες Τέχνες και Επαγγέλματα Ομορφιάς, μέσω διετών, ετήσιων και ταχύρυθμων εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Επί 32 έτη αφουγκραζόμαστε την ανταγωνιστική αγορά εργασίας, αντιλαμβανόμαστε εγκαίρως τις ευκαιρίες που δημιουργούνται και ανταποκρινόμαστε άμεσα, επιδιώκοντας πάντα να προσφέρουμε σπουδές σε σύγχρονα, περιζήτητα και κερδοφόρα επαγγέλματα. Ανταγωνιστικό μας πλεονέκτημα είναι η άμεση επαγγελματική σας αποκατάσταση αποτέλεσμα της άρτιας θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης που εγγυάται το όνομα ΞΥΝΗ. Πιο συγκεκριμένα, η Carierra απευθύνεται σε:

  • Εργαζομένους, που θέλουν να βελτιώσουν την επαγγελματική τους εξέλιξη ή να πιστοποιήσουν τις γνώσεις του.
  • Επιχειρηματίες, μικρών ή μεσαίων επιχειρήσεων που θέλουν να γίνουν πιο ανταγωνιστικοί.
  • Eταιρίες, που θέλουν να εξειδικεύσουν το προσωπικό τους.
  • Φοιτητές ΙΕΚ, ΤΕΙ, ΑΕΙ, που θέλουν να λάβουν επαγγελματική κατάρτιση και επιπλέον γνώσεις στον τομέα σπουδών τους.
  • Άνεργους, που θέλουν με χαμηλό κόστος και σε μικρό χρονικό διάστημα να λάβουν κατάρτιση και πιστοποίηση που θα τους βοηθήσει να αποκατασταθούν επαγγελματικά.
  • Μαθητές, ΤΕΕ, ΕΠΑΛ, Λυκείων, Γυμνάσιων που θέλουν να λάβουν πιστοποιήσεις σε υπολογιστικά προγράμματα ή να εξειδικευθούν στον τοέα τους .
  • Επαγγελματίες, που θέλουν να αλλάξουν καριέρα.
  • Στον καθένα που θέλει να πιστοποιήσει ή να βελτιώσει τις γνώσεις του.
  • Σε εσένα, που πιστεύεις στη δια βίου εκπαίδευση.