Ταχύρυθμα σεμινάρια αισθητικής

H σχολή  CARIERRA ΠΑΤΡΑΣ   (Εργαστήριο Ελευθέρων Σπουδών), προσφέρει εξειδικευμένη κατάρτιση αλλά και διαρκή επιμόρφωση, μέσα από ένα ευρύ φάσμα σύγχρονων  εκπαιδευτικών προγραμμάτων-σεμιναρίων στον τομέα της  Αισθητικής

Τα ταχύρυθμα προγράμματα-σεμινάρια αισθητικής, καλύπτουν τις ανάγκες κάθε ενδιαφερόμενου και εξελίσσονται συνεχώς, προκειμένου να συμβαδίζουν σύμφωνα με τις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας.

Η σχολή  προσφέρει τα εξής ταχύρυθμα σεμινάρια στον τομέα της Αισθητικής: