Η φιλοσοφία μας

Στόχος μας είναι η Carierra Πάτρας, να παραμείνει το κορυφαίο εργαστήριο ελευθέρων σπουδών που προσφέρει απόλυτη επαγγελματική κατάρτιση στα πιο εξειδικευμένα και πρωτοπόρα  προγράμματα σπουδών. Η Carierra αντιλαμβάνεται τις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας και προσφέρει μία ποικιλία προγραμμάτων που απευθύνονται σε εργαζόμενους που θέλουν να εξελιχθούν αλλά και σε ανθρώπους που ξεκινούν τώρα την καριέρα τους και επιζητούν την καλύτερη επαγγελματική αποκατάσταση.

Όραμα μας είναι όχι μόνο η σωστή εκπαίδευση των μαθητών μας, αλλά και η προσφορά γνώσης και εξειδίκευσης, που βοηθά τους αποφοίτους μας στην πράξη και έχει αποτέλεσμα στην επαγγελματική τους σταδιοδρομία. Εμείς στην Carierra, δεν περιοριζόμαστε στη διδασκαλία μόνο ενός βιβλίου, αντίθετα παρέχουμε εξατομικευμένη διδασκαλία, προσφέρουμε έξτρα γνώση και πρακτική εξάσκηση προκειμένου να πετύχουμε το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα για τους σπουδαστές μας.

Ευθύνη μας σε καθημερινή βάση είναι να γινόμαστε καλύτεροι, προσφέροντας τα ποιο σύγχρονα προγράμματα. Η Carierra διευρύνει τις ειδικότητές της σύμφωνα με τις επιτακτικές ανάγκες της αγοράς. Η Carierra θα προσφέρει μία νέα ειδικότητα μόνο όταν πετύχει τα υψηλά στάνταρ που έχει θέσει. Εισαγωγή μίας νέας ειδικότητας δεν σημαίνει απλώς “βρίσκουμε 2 καθηγητές, παρουσιάζουμε μία ύλη και ξεκινάμε μαθήματα”. Θα προσφέρουμε μία νέα ειδικότητα μόνο όταν έχουμε εξασφαλίσει απόλυτη κατάρτιση από τους καλύτερους καθηγητές στον τομέα, υλικοτεχνική υποδομή που καλύπτει τις ανάγκες της ειδικότητας.

Αποστολή μας να προετοιμάσουμε στελέχη και επαγγελματίες που μπορούν να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις και στις ανάγκες της αγοράς εργασίας. Οι σπουδαστές της Carierra ολοκληρώνοντας το πρόγραμμα δεν έχουν αποκτήσει μόνο θεωρητική κατάρτιση, αλλά και πρακτική εφαρμογή της ύλης που διδάχτηκαν.

Υποχρέωση μας να γινόμαστε καινοτόμοι για τις υπηρεσίες που παρέχουμε στους σπουδαστές και στους αποφοίτους μας. Να βελτιώνουμε την ποιότητα της εκπαίδευσης, να διαθέτουμε εκείνο το ακαδημαϊκό προσωπικό που έχει τα προσόντα και την ικανότητα να προσφέρει απόλυτη κατάρτιση. Να αναβαθμίζουμε την ήδη άψογη υλικοτεχνική μας υποδομή βάσει Ευρωπαϊκών προτύπων και να καλλιεργούμε επαγγελματίες με αντίκρισμα στην αγορά εργασίας.