Ταχύρυθμα σεμινάρια Διακόσμησης

H σχολή  CARIERRA ΠΑΤΡΑΣ (Εργαστήριο Ελευθέρων Σπουδών ), προσφέρει εξειδικευμένη κατάρτιση αλλά και διαρκή επιμόρφωση, μέσα από ένα ευρύ φάσμα σύγχρονων  εκπαιδευτικών προγραμμάτων στον τομέα της Διακόσμησης.