Ε.Φ.Ε.Τ.

Κάθε επιχείρηση τροφίμων προκειμένου να διασφαλίσει τη θέση της στην αγορά και να βελτιώσει τη σχέση της τόσο με το καταναλωτικό κοινό αλλά και με τις υπεύθυνες αρχές του κράτους θα πρέπει να συμμορφώνεται με τα διεθνή πρότυπα υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων. 

Μέσα από την παρακολούθηση ενός ταχύρυθμου προγράμματος Ε.Φ.Ε.Τ. στην σχολή  CARIERRA Πάτρας,  θα αποκτήσεις τις απαραίτητεςγνώσεις προκειμένου να πιστοποιηθείς από Ελληνικούς και Διεθνείς οργανισμούς πιστοποίησης (HACCP).

 Μετά το τέλος του σεμιναρίου δίνεται βεβαίωση παρακολούθησης.