Ηλεκτρονική Επεξεργασία Σχεδίου

Απαρραίτητο εφόδιο για κάθε σύγχρονο Αρχιτέκτονα και Διακοσμητή είναι η γνώση των νέων τεχνολογιών προκειμένου να είναι σε θέση να σχεδιάσει αλλά και να παρουσιάσει τη δουλειά του και να γίνει πιο αποδοτικός και αποτελεσματικός στις μελέτες και τα αρχιτεκτονικά σχέδια.

Στην CARIERRA Πάτρας, κάνοντας χρήση της σύγχρονης υλικοτεχνικής υποδομής και εργαστηρίων και αξιοποιώντας την πολύχρονη εμπειρία των εκπαιδευτών θα γίνεις ικανός στο χειρισμό εξοπλισμού και λογισμικού ηλεκτρονικής επεξεργασίας σχεδίου.

Μετά το τέλος του σεμινάριου δίνεται βεβαίωση σπουδών.