Ταχύρυθμα σεμινάρια Ζαχαροπλαστικής

H σχολή CARIERRA ΠΑΤΡΑΣ (Εργαστήριο Ελευθέρων Σπουδών), προσφέρει εξειδικευμένη κατάρτιση αλλά και διαρκή επιμόρφωση, μέσα από ένα ευρύ φάσμα σύγχρονων εκπαιδευτικών προγραμμάτων στον τομέα της Ζαχαροπλαστικής

Τα ταχύρυθμα προγράμματα σπουδών, καλύπτουν τις ανάγκες κάθε ενδιαφερόμενου και εξελίσσονται συνεχώς, προκειμένου να συμβαδίζουν σύμφωνα με τις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας.