Καλλιτεχνική Παρουσίαση Σοκολάτας – Καραμέλας

Στην σχολή CARIERRA Πάτρας με την βοήθεια των ταχύρυθμων προγραμμάτων καλλιτεχνικής παρουσίασης σοκολάτας και καραμέλας, πρόκειται να πάρεις όλες τις απαραίτητες γνώσεις για την τελική παρουσίαση ενός γλυκού και να ολοκληρώσεις τις γνώσεις σου στη ζαχαροπλαστική προσδίδοντας μια άλλη αίγλη στο τελικό αποτέλεσμα.

Μετά το τέλος του σεμιναρίου δίνεται βεβαίωση παρακολούθησης.