Κέντρο Διά Βίου Μάθησης με Άδεια Λειτουργίας από τον ΕΟΠΠΕΠ του Υπουργείου Παιδείας, ΦΕΚ 3172/22-6-22, Αρ.Πρωτ. 72774/Κ6/14-06-22

Vellum Educator Certified in Learning Difficulties Screening
30/6/2017

Είναι ένα πιστοποιητικό εξειδικευμένων δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών στην ανίχνευση Μαθησιακών Δυσκολιών. Οι κάτοχοι του πιστοποιητικού δύνανται να απασχοληθούν αποτελεσματικά στη διδασκαλία μαθητών οι οποίοι αντιμετωπίζουν αντίστοιχα  Μαθησιακά προβλήματα, στο χώρο της πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Το πιστοποιητικό ενδείκνυται για τη στοχευμένη αξιολόγηση:

 • Εκπαιδευτικών που έχουν πρόσφατα αποκτήσει το πτυχίο τους.
 • Εκπαιδευτικών, οι οποίοι δεν έχουν κάποια εξειδίκευση στις Μαθησιακές Δυσκολίες.
 • Ανέργων, φοιτητών ή αποφοίτων Α.Ε.Ι., οι οποίοι ενδιαφέρονται  να σταδιοδρομήσουν σε θέσεις γενικής και ειδικής εκπαίδευσης.

Οι εξεταζόμενες δεξιότητες των υποψηφίων σχετίζονται με τις παρακάτω θεματικές:

 • Χαρακτηριστικά των μαθητών με Μαθησιακές Δυσκολίες
 • Γνωστικές δυσλειτουργίες και Μαθησιακές Δυσκολίες
 • Λειτουργίες της Μάθησης
 • Συνυπάρχουσες Δυσκολίες
 • Εκτίμηση των Μαθησιακών Δυσκολιών
 • Στρατηγικές αξιολόγησης
 • Χρήση έντυπου υλικού
 • Δυσκολίες στην ανάγνωση και κατανόηση κειμένου
 • Δυσκολίες στη γραφή και στην ορθογραφία
 • Δυσκολίες στα Μαθηματικά
 • Εκπαιδευτικός και αυτοσυ­ναίσθημα του παιδιού με μαθησιακές  δυσκολίες
 • Εμπλοκή των γονέων

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Carierra Πάτρας
Κέντρο Διά Βίου Μάθησης
Κανακάρη 101Β, εντός στοάς
(κτίριο Χαλατσοπούλου) 2ος Όροφος
Πάτρα 26221
Τηλ: 2610-622633, Fax: 2610-622395
ΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ
facebook    pinterest    youtube    youtube
iso