Κέντρο Διά Βίου Μάθησης με Άδεια Λειτουργίας από τον ΕΟΠΠΕΠ του Υπουργείου Παιδείας, ΦΕΚ 3172/22-6-22, Αρ.Πρωτ. 72774/Κ6/14-06-22

Vellum Diploma in Basic Economics
17/11/2020

Πιστοποιημένο πρόγραμμα σπουδών στις βασικές οικονομικές αρχές

 

To πρόγραμμα Diploma in Basic Economics, παρέχει ΔΩΡΕΑΝ λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τις βασικές έννοιες και την κατανόηση του οικονομικού κυκλώματος της χώρας μας, που οδηγούν στην υποχρεωτική πιστοποίηση Vellum Diploma in Basic Economics. Το πρόγραμμα αρχίζει με την εισαγωγή σας στις βασικές οικονομικές έννοιες, το χρήμα και τα αγαθά. Στη συνέχεια θα μάθετε:

 • Για την συμπεριφορά των καταναλωτών και πως αυτή επηρεάζεται αλλά και επηρεάζει την ποσότητα των παραγόμενων αγαθών και την τιμή διάθεσής τους στην αγορά.
 • Για την παραγωγική διαδικασία, τους συντελεστές που την επηρεάζουν, την προσφορά και την ζήτηση αγαθών και υπηρεσιών .
 • Για τη λειτουργία του τραπεζικού συστήματος, τον ρόλο της Κεντρικής Τράπεζας στην αγορά  καθώς και το στόχο ίδρυσης της Ευρωζώνης.
 • Σχετικά με τις φάσεις του οικονομικού κύκλου και θα εξοικειωθείτε με τις έννοιες του πληθωρισμού και της ανεργίας.
 • Για τον κρατικό προϋπολογισμό, τα δημόσια έσοδα και έξοδα, την φορολογική βάση και τους φόρους ενός κράτους.
 • Να μελετάτε τους τύπους γραφημάτων και να χρησιμοποιείτε τους κατάλληλους αναλόγως παρουσίασης οικονομικών μεγεθών και οικονομικών σχέσεων που επιθυμείτε να παρουσιάσετε.
 • Να επιλύετε και να απαντάτε σε θέματα βασικού οικονομικού περιεχομένου.

  Απευθύνεται σε φοιτητές και απόφοιτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και Κολεγίων που επιθυμούν να κατανοήσουν βασικές οικονομικές έννοιες της αγοράς για να είναι σε θέση να παρακολουθούν τα οικονομικά δρώμενα της χώρας μας τόσο σε επαγγελματικό όσο και σε προσωπικό επίπεδο.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΝΑΡΞΗ: κάθε 15 ημέρες
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ: ΔΩΡΕΑΝ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 200 ώρες
BINTEO: NAI
ΗΧΗΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ: OXI
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ: ΝΑΙ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ECVET: NAI
ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ: ΕΛΚΕΔΙΜ ΚΔΒΜ2, ΚΩΔ. ΕΟΠΠΕΠ: 2000453
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ: ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ – Για να συμμετέχετε θα πρέπει να έχετε συγκεντρώσει τελικό αποτέλεσμα 70 % και άνω σε κάθε αξιολόγηση
ΚΟΣΤΟΣ : 190€
ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ :VELLUM GLOBAL EDUCATIONAL SERVICES
ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟΝ ΕΔΩ

ΟΦΕΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Έχοντας ολοκληρώσει αυτό το πρόγραμμα θα είστε σε θέση :

 • Να γνωρίζετε την έννοια του οικονομικού κυκλώματος
 • Να ορίζετε τις έννοιες του χρήματος και της αγοράς
 • Να προσδιορίζετε τις κατηγορίες των προϊόντων
 • Να αντιλαμβάνεστε την επιδίωξη ενός νοικοκυριού και μιας επιχείρησης
 • Να ορίζετε τον «Νόμο της Ζήτησης»
 • Να προσδιορίζετε τις κατηγορίες των αγαθών
 • Να κατανοείτε και να ερμηνεύετε την συμπεριφορά των καταναλωτών
 • Να γνωρίζετε τους παραγωγικούς συντελεστές
 • Να ορίζετε τον «Νόμο της Προσφοράς»
 • Να παρατηρείτε πότε υπάρχει έλλειμμα και πότε πλεόνασμα σε ένα προϊόν
 • Να αντιλαμβάνεστε την λειτουργία του τραπεζικού συστήματος
  Να κατανοείτε τον ρόλο της Κεντρικής Τράπεζας
 • Να γνωρίζετε πως επηρεάζονται τα επιτόκια σε δάνεια και καταθέσεις
 • Να κατανοείτε τον ρόλο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας
 • Να ορίζετε τον σκοπό του ευρωσυστήματος
 • Να κατανοείτε τις διακυμάνσεις του οικονομικού κυκλώματος
 • Να ορίζετε τον πληθωρισμό, τον αντιπληθωρισμό και τον στασιμοπληθωρισμό και να υπολογίζεται τα ποσοστά τους
 • Να ορίζετε την ανεργία και να υπολογίζεται το ποσοστό της
 • Να γνωρίζετε τι περιλαμβάνει ο κρατικός προϋπολογισμός
 • Να προσδιορίζετε τις δημόσιες δαπάνες και τα δημόσια έσοδα
 • Να ορίζετε τους φόρους ενός κράτους και τις κατηγορίες τους
 • Να κατανοείτε την οικονομική σχέση μεγεθών με την μελέτη γραφημάτων
 • Να χρησιμοποιείτε τα κατάλληλα γραφήματα για την σωστή παρουσίαση των οικονομικών μεγεθών
 • Να κατανοείτε και να επιλύετε θέματα βασικών οικονομικών ζητημάτων

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Carierra Πάτρας
Κέντρο Διά Βίου Μάθησης
Κανακάρη 101Β, εντός στοάς
(κτίριο Χαλατσοπούλου) 2ος Όροφος
Πάτρα 26221
Τηλ: 2610-622633, Fax: 2610-622395
ΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ
facebook    pinterest    youtube    youtube
iso