Άδεια λειτουργίας Carierra Πάτρας

Δείτε την άδεια λειτουργίας της CARIERRA ΠΑΤΡΑΣ Κ.Δ.Β.Μ Ε.ΠΕ από το Υπουργείο Παιδείας   εδώ  καθώς και στο αρχείο ΑΔΕΙΑ CARIERRA.