Χειριστών Η/Υ Βασικό Επίπεδο

H σχολή  CARIERRA Πάτρας (Εργαστήριο Ελευθέρων Σπουδών), προσφέρει εξειδικευμένη κατάρτιση αλλά και διαρκή επιμόρφωση, μέσα από ένα ευρύ φάσμα σύγχρονων και πιστοποιημένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων  Πληροφορικής.

Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα, το οποίο απευθύνεται είτε σε όσους δεν έχουν και θέλουν να αποκτήσουν τις βασικές γνώσεις και δεξιότητες στη χρήση Η/Υ, είτε σε όσους έχουν τις γνώσεις, αλλά θέλουν να τις τελειοποιήσουν.

Μερικά από τα προγράμματα που διδάσκονται κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης είναι:

 • Επεξεργασία Κειμένου- Word
 • Υπολογιστικά Φύλλα- Excel
 • Χρήση Βάσεων Δεδομένων- Access
 • Παρουσιάσεις- Power Point
 • Πλοήγηση στο Διαδίκτυο & Επικοινωνία

Μετά το πέρας της παρακολούθησης του προγράμματος ή κατά τη διάρκειά του, οι σπουδαστές μπορούν να πιστοποιήσουν τις γνώσεις τους, αποκτώντας πιστοποιητικό αναγνωρισμένο από το δημόσιο – Α.Σ.Ε.Π -, αλλά και από τον ιδιωτικό τομέα.

ΒΑΣΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 6 ΕΝΟΤΗΤΩΝ – 65 Ώρες

 • Βασικές Έννοιες Πληροφορικής
 • Χρήση Η/Υ και Διαχείριση Αρχείων-Windows
 • Επεξεργασία Κειμένου- Word
 • Υπολογιστικά Φύλλα- Excel
 • Χρήση Βάσεων Δεδομένων- Access
 • Παρουσιάσεις- Power Point
 • Πλοήγηση στο Διαδίκτυο & Επικοινωνία

ΒΑΣΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 3 ΕΝΟΤΗΤΩΝ – 32 Ώρες

 • Επεξεργασία Κειμένου- Word
 • Υπολογιστικά Φύλλα- Excel
 • Πλοήγηση στο Διαδίκτυο & Επικοινωνία