Χειριστών Η/Υ Προχωρημένο Επίπεδο

H σχολή  CARIERRA Πάτρας (Εργαστήριο Ελευθέρων Σπουδών), προσφέρει εξειδικευμένη κατάρτιση αλλά και διαρκή επιμόρφωση, μέσα από ένα ευρύ φάσμα σύγχρονων και πιστοποιημένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων  Πληροφορικής.

Η επέκταση των εφαρμογών γραφείου, σε κάθε πτυχή της επιχειρηματικής καθημερινότητας, και η ανάγκη για εκτέλεση εργασιών στον ελάχιστο δυνατό χρόνο δεν επιβάλλουν απλώς τη χρήση των διαδεδομένων εφαρμογών γραφείου (Επεξεργασία Κειμένου, Υπολογιστικά Φύλλα, Βάσεις Δεδομένων, Παρουσιάσεις), αλλά επιτάσσουν την πλήρη εκμετάλλευση των δυνατοτήτων των εφαρμογών αυτών.

Μετά το πέρας της παρακολούθησης του προγράμματος ή κατά τη διάρκειά του, οι σπουδαστές μπορούν να πιστοποιήσουν τις γνώσεις τους, αποκτώντας ένα επιπλέον πλεονέκτημα στην αγορά εργασίας.

ΒΑΣΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 47 ΕΝΟΤΗΤΩΝ – 65 Ώρες

  • Επεξεργασία Κειμένου- Word
  • Υπολογιστικά Φύλλα- Excel
  • Χρήση Βάσεων Δεδομένων- Access
  • Παρουσιάσεις- Power Point

ΒΑΣΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 7 ΕΝΟΤΗΤΩΝ – 32 Ώρες

  • Επεξεργασία Κειμένου- Word
  • Υπολογιστικά Φύλλα- Excel
  • Χρήση Βάσεων Δεδομένων- Access Ή Παρουσιάσεις- Power Point