Ετήσιο πρόγραμμα Πρακτικής Λογιστικής

Το ετήσιο πρόγραμμα Πρακτικής Λογιστικής, της σχολής CARIERRA Πάτρας , προσφέρει στους σπουδαστές τις γνώσεις που είναι αναγκαίες για να τους βοηθήσουν στην είσοδό τους στην αγορά εργασίας της Λογιστικής. Το πρόγραμμα δίνει την ευκαιρία στους συμμετέχοντες, μέσα από τις πρακτικές εφαρμογές, όπου κυρίως εστιάζει, πέρα από τη θεωρία, να μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των πραγματικών συνθηκών εργασίας όσον αφορά στη διαχείριση λογιστικών θεμάτων σε κάθε μορφή επιχείρησης.

Οι δραστηριότητες του προγράμματος περιλαμβάνουν την τήρηση λογιστικών βιβλίων, την προετοιμασία και έκδοση παραστατικών (δελτία αποστολής, τιμολόγια, αποδείξεις είσπραξης κ.λπ), τη συγκέντρωση, τον έλεγχο και την κωδικοποίηση των εισερχόμενων παραστατικών και την τήρηση των σχετικών αρχείων, σύμφωνα με τις υπάρχουσες διατάξεις. Δεδομένου ότι αυτές οι λογιστικές εργασίες υπάρχουν σε όλους ανεξαρτήτως τους οργανισμούς, οι προοπτικές του επαγγέλματος είναι μεγάλες. 

Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ

 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ, ΒΙΒΛΙΑ Α’ & Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
  ΒΙΒΛΙΑ Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
 • ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ (Φ.Π.Α ΕΝΔΟ/ΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ – Κ.Β.Σ)
 • ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
 • ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ (EUROFASMA)
 • ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ (MANPOWER)

B’ ΕΞΑΜΗΝΟ

 • ΕΡΓΑΤΙΚΑ – ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ – ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ
 • ΣΥΝΤΑΞΗ & ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ
 • ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
 • ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ – ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ