Γραμματέας Διεύθυνσης

Το  ετήσιο πρόγραμμα σπουδών «Γραμματέας Διευθυνσης» της σχολής CARIERRA Πάτρας , καλύπτει τις ανάγκες κάθε ενδιαφερόμενου. Το πρόγραμμα εξελίσσεται συνεχώς, προκειμένου να συμβαδίζει σύμφωνα με τις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας.

Ο Γραμματέας Διεύθυνσης είναι το απαραίτητο, εξειδικευμένο στέλεχος που διαθέτει τις απαιτούμενες τεχνικές και δεξιότητες για τη σωστή λειτουργία όλων των διευθυντικών γραφείων των επιχειρήσεων, των φορέων και των οργανισμών.

Χειρίζεται, αυτόνομα και υπεύθυνα, θέματα σχετικά με την οργάνωση και την αποτελεσματική λειτουργία της διοίκησης μιας επιχείρησης και καθοδηγεί τις δραστηριότητες άλλων υπαλλήλων.

Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ

 • ΤΥΦΛΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (ΕΛΛΗΝΙΚΗ & ΑΓΓΛΙΚΗ ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΙΑ)
 • ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ- ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ
 • ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ (RECEPTION)
 • ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ – ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
 • ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
 • ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
 • ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ & ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ)
 • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (CASE STUDY)

B’ ΕΞΑΜΗΝΟ

 • ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
 • ΑΡΧΕΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
 • ΣΤΕΝΟΓΡΑΦΙΑ
 • ΣΥΓΧΡΟΝΟ MARKETING
 • ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
 • ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Πιστοποίηση ACTA

Certified Senior Executive Management Assistant – CSEMA
Ανώτερος Εκτελεστικός Γραμματέας Διοίκησης