Διοίκηση Επιχειρήσεων

Το  ετήσιο πρόγραμμα σπουδών «Διοίκηση Επιχειρήσεων» της σχολής CARIERRA Πάτρας , καλύπτει τις ανάγκες κάθε ενδιαφερόμενου.

Ο τομέας της Διοίκησης αποτελεί τη βάση ανάπτυξης των σύγχρονων ευρωπαϊκών, πολυεθνικών και μη επιχειρήσεων. Η ανάγκη απορρόφησης εξειδικευμένων στελεχών στον τομέα της Διοίκησης σε επιχειρήσεις τόσο του ιδιωτικού, όσο και του δημοσίου τομέα δημιουργούν τεράστιες προοπτικές απασχόλησης.

Ενδεικτικά μαθήματα :

  •  Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη Ι
  •  Χρηματοοικονομική Λογιστική Ι
  •  Εισαγωγή στους Η/Υ
  •  Προγραμματισμός Η/Υ
  •  Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων Ι
  •  Διαχείριση Πληροφοριακών Συστημάτων
  •  Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ
  •  Επικοινωνία και Στρατηγικό Μάρκετινγκ
  •  Επιχειρηματικότητα