Τεχνικές Δημοσίων Σχέσεων

Δημόσιες Σχέσεις είναι η διαχείριση της φήμης ως αποτέλεσμα των πράξεων, των μηνυμάτων και της αντίληψης των άλλων για αυτά». Οι Δημόσιες Σχέσεις αναφέρονται στην προσπάθεια μίας επιχείρησης, ενός οργανισμού κ.τ.λ. να προβληθεί ευρέως και να δημιουργήσει θετική εικόνα γύρω από το πρόσωπό του/της. Οι δημόσιες σχέσεις βασίζονται σε δημοσιότητα η οποία αποκτάται χωρίς αμοιβή. Oι δημόσιες σχέσεις της κάθε επιχείρησης είναι από τα πιο σημαντικά κομμάτια στην επικοινωνιακή της πολιτική. Γενικά τον όρο δημόσιες σχέσεις τον χρησιμοποιούμε για να χαρακτηρίσουμε το σύνολο των ενεργειών που κάνει ένα νομικό πρόσωπο ή ένα φυσικό πρόσωπο, για να δημιουργήσει και να συντηρήσει την όσο το δυνατόν θετικότερη εικόνα για το όνομα του στην κοινή γνώμη

Ενδεικτικές ενότητες σεμιναρίου:

 • Ορισμός Δημοσίων Σχέσεων
 • Δημιουργία Προγράμματος Δημοσίων Σχέσεων.
 • Εταιρικές Εκδηλώσεις και Δημόσιες Σχέσεις.
 • Οι Τεχνικές που χρησιμοποιούν οι Δημόσιες Σχέσεις
 • H επικοινωνιακή σύνδεση της επιχείρησης με τα οποιοδήποτε ενδιαφερόμενα μέρη.
 • H διαχείριση και διεκπεραίωση των παραπόνων και παρατηρήσεων του κοινού
 • Οι τηλεφωνικές γραμμές εξυπηρέτησης οι οποίες προσφέρουν υπηρεσίες ενημέρωσης των καταναλωτών (πολλές φορές είναι χωρίς χρέωση για τους καταναλωτές).
 • Δημιουργία Εταιρικής Εικόνας και Εταιρικής Φήμης .
 • Σύνταξη Δελτίου Τύπου.
 • Καμπάνια Δημοσιότητας και Επικοινωνίας στα Μέσα Ενημέρωσης .
 • Ιστοσελίδες και άλλα διαδραστικά εργαλεία (όπως CD και άλλο ψηφιακό υλικό) όπου προβάλλονται πληροφορίες για την εταιρία και τα προϊόντα της.Μετά το τέλος του σεμιναρίου δίνεται βεβαίωση παρακολούθησης