Τυφλό σύστημα Δακτυλογραφίας

H σχολή  CARIERRA Πάτρας Ε.Ε.Σ., προσφέρει εξειδικευμένη κατάρτιση αλλά και διαρκή επιμόρφωση, μέσα από ένα ευρύ φάσμα σύγχρονων και πιστοποιημένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

Το τυφλό σύστημα δακτυλογράφησης είναι μία μέθοδος που βοηθά στη γρήγορη και ορθογραφημένη πληκτρολόγηση στην  Ελληνική γλώσσα. Η ανάγκη εκμάθησης του τυφλού συστήματος της  Ελληνικής δακτυλογραφίας κρίνεται επιβεβλημένη στην εποχή της ταχύτητας όπου ζούμε και αποτελεί προσόν για κάθε εργαζόμενο ο οποίος χρησιμοποιεί το πληκτρολόγιο του Η/Υ. Το τυφλό σύστημα είναι μια δεξιότητα που στον επαγγελματικό τομέα θεωρείται βασικό προσόν για τη διαχείριση χρόνου. 

 Σκοπός του σεμιναρίου Τυφλού Συστήματος είναι οι εκπαιδευόμενοι :

  • να έχουν άριστη ταχύτητα
  • να κατέχουν ένα ισχυρό εφόδιο για ιδιωτικές εταιρείες
  • να εμπλουτίσουν το βιογραφικό τους

Μετά το τέλος του προγράμματος δίδεται βεβαίωση παρακολούθησης.

Πιστοποιήσεις

Πιστοποιεί τις γνώσεις και τις δεξιότητες για το δακτυλόγραφο τυφλού ελληνοαγγλικού πληκτρολογίου