Σεμινάριο Στενογραφίας

Η Στενογραφία επανήλθε στο προσκήνιο λόγω των πρόσφατων διαγωνισμών του Α.Σ.Ε.Π. όπου ορίζεται ως προϋπόθεση η γνώση αυτής. Είναι μια μέθοδος ταχύτατης γραφής με ειδικό αλφάβητο, χωρίς να τηρείται αυστηρά η ορθογραφία, καθώς καταργούνται τα κεφαλαία, οι τόνοι και τα σημεία στίξης, εκτός του ερωτηματικού. Η εκμάθηση Στενογραφίας διαρκεί 40 ώρες και οι σπουδαστές εξασκούνται διαρκώς, ώστε να επιτύχουν με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου τη βάση δηλαδή 60 λέξεις το λεπτό.

Μετά το τέλος του προγράμματος δίδεται βεβαίωση παρακολούθησης από τη σχολή CARIERRA Πάτρας.

Πιστοποιήσεις
Πιστοποιεί τις γνώσεις και τις δεξιότητες στη δακτυλογράφηση, τη στενογραφία και την αποστενογράφηση.