Πωλήσεις

Ένα από τα πλέον περιζήτητα επαγγέλματα στην αγορά εργασίας είναι το στέλεχος πωλήσεων. Στόχος κάθε επιχείρησης είναι η αύξηση των πωλήσεων, γεγονός που τοποθετεί τον πωλητή στον καθ’ ύλην αρμόδιο του τμήματος ανάπτυξης μιας εταιρείας. Στον απαιτητικό ρόλο του πωλητή συμβάλλουν αποτελεσματικά οι γνώσεις και οι τεχνικές του ικανότητες.

Μετά το τέλος του προγράμματος δίδεται βεβαίωση παρακολούθησης απο τη σχολή CARIERRA Πάτρας.

80 ΩΡΕΣ

 • ΠΩΛΗΣΗ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
 • ΕΜΠΟΔΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
 • ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ-ΠΩΛΗΣΗΣ
 • ΣΤΟΧΟΣ
 • ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΑ ΚΙΝΗΤΡΑ
 • ΠΕΛΑΤΗΣ-ΤΥΠΟΙ ΠΕΛΑΤΩΝ
 • ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΓΟΡΑΣ- ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ-ΑΡΝΗΣΕΙΣ
 • ΝΟΟΤΡΟΠΙΑ ΠΩΛΗΤΗ
 • ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΙΣ-ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
 • ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ
 • ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ-ΤΡΟΠΟΙ