Διοίκηση Επιχειρήσεων

Ο τομέας της Διοίκησης αποτελεί τη βάση ανάπτυξης των σύγχρονων ευρωπαϊκών, πολυεθνικών και μη επιχειρήσεων. Η ανάγκη απορρόφησης εξειδικευμένων στελεχών στον τομέα της Διοίκησης σε επιχειρήσεις τόσο του ιδιωτικού όσο και του δημόσιου τομέα δημιουργούν τεράστιες προοπτικές απασχόλησης.

Μετά το τέλος του προγράμματος δίδεται βεβαίωση παρακολούθησης από τη σχολή CARIERRA Πάτρας.

Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ

  • ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
  • ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ –ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ
  • ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ & ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
  • ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
  • ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ
  • ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ
  • ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ