Κέντρο Διά Βίου Μάθησης με Άδεια Λειτουργίας από τον ΕΟΠΠΕΠ του Υπουργείου Παιδείας, ΦΕΚ 3172/22-6-22, Αρ.Πρωτ. 72774/Κ6/14-06-22

Νέο VOUCHER 25.000 ανέργων νέου κύκλου
8/6/2024

Η ΔΥΠΑ προχωρά σε νέο κύκλο κατάρτισης σε πράσινες δεξιότητες για 25.000 ανέργους με εκπαιδευτικό επίδομα έως 400 ευρώ  δίνοντας τη δυνατότητα να αποκτήσουν ή να αναβαθμίσουν τις επαγγελματικές γνώσεις και δεξιότητές απόκτησης και αναβάθμισης πράσινων δεξιοτήτων

Το πρόγραμμα αφορά 

Ο κάθε καταρτιζόμενος θα παρακολουθήσει πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης, συνολικής διάρκειας 80 ωρών. Μετά την ολοκλήρωση της κατάρτισης, οι ωφελούμενοι θα συμμετάσχουν σε εξετάσεις πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων από ανεξάρτητους φορείς και όσοι επιτύχουν θα λάβουν το σύνολο του εκπαιδευτικού επιδόματος που ανέρχεται σε έως 400 ευρώ (5 ευρώ ανά ώρα κατάρτισης).

 

Δικαίωμα συμμετοχής στη δράση έχουν άνεργοι οι οποίοι πληρούν κατ’ ελάχιστον τις κάτωθι προϋποθέσεις:

– Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι
– Να έχουν ηλικία άνω των 18 ετών.
– Να είναι απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης

Η υποβολή των αιτήσεων των ωφελούμενων στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης θα γίνεται μέχρι εξαντλήσεως των προσφερομένων θέσεων.

Αντικείμενα κατάρτισης

Οι ωφελούμενοι θα μπορούν να επιλέξουν μέσα από ένα μεγάλο αριθμό προγραμμάτων κατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης, με έμφαση σε  «πράσινες» δεξιότητες.

 

Μέθοδος Υλοποίησης

Η υλοποίηση των προγραμμάτων συνεχιζόμενης κατάρτισης θα πραγματοποιηθεί με 12 ώρες δια ζώσης εκπαίδευση και με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (τηλεκατάρτιση), η οποία θα περιλαμβάνει τουλάχιστον 48 ώρες σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση και έως 20 ώρες ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Η ημερήσια διάρκεια της δια ζώσης εκπαίδευσης και της σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τις έξι (6) ώρες. Αντίστοιχα, η ημερήσια διάρκεια της ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τις έξι (6) ώρες.

Διάρκεια προγραμμάτων

Η διάρκεια των προγραμμάτων συνεχιζόμενης κατάρτισης είναι 80 ώρες

Εκπαιδευτικό επίδομα

Εκπαιδευτικό επίδομα έως 400€ (5 €/ώρα κατάρτισης)

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο info@carierrapatras.gr  ή στο τηλέφωνο 2610-622633.

Παρακαλούμε πολύ , στο πεδίο της αίτησης που ακολουθεί , αναγράψτε στο σχόλιο « Επιδοτούμενο Πρόγραμμα Ανέργων»

 


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Carierra Πάτρας
Κέντρο Διά Βίου Μάθησης
Κανακάρη 101Β, εντός στοάς
(κτίριο Χαλατσοπούλου) 2ος Όροφος
Πάτρα 26221
Τηλ: 2610-622633, Fax: 2610-622395
ΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ
facebook    pinterest    youtube    youtube
iso