Τουριστικά

H σχολή  CARIERRA Πάτρας (Εργαστήριο Ελευθέρων Σπουδών ), προσφέρει εξειδικευμένη κατάρτιση αλλά και διαρκή επιμόρφωση, μέσα από ένα ευρύ φάσμα σύγχρονων ταχύρυθμών εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

Τα τουριστικά πρακτορεία αποτελούν τους σημαντικότερους διαχειριστές του εισερχόμενου και του εξερχόμενου τουρισμού της Ελλάδας.

Η επαγγελματική κατάρτιση ενός Υπαλλήλου Τουριστικού Γραφείου είναι ιδιαίτερα σημαντική και απαιτεί γνώσεις σε θέματα που θεμελιώνουν βασικές δραστηριότητες και λειτουργίες του τουρισμού, αφού καλείται να καλύψει με επιτυχία τις όλο και αυξανόμενες απαιτήσεις τις τουριστικής αγοράς.

Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ

  • ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ MARKETING
  • ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ & ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
  • ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ & ΝΑΥΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
  • ΝΑΥΛΟΙ
  • ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ (ΑΓΓΛΙΚΑ- ΓΑΛΛΙΚΑ)

B’ ΕΞΑΜΗΝΟ

  • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ (CARGO)
  • ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ – CRS (ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ)
  • ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ
  • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΚΕΤΩΝ
  • ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΟΔΗΓΟΙ