Χτενίσματα

Γίνετε άριστοι γνώστες όλων των χτενισμάτων (βραδινά, νυφικά, extreme χτενίσματα) και των τρόπων που αυτά δημιουργούνται. Χειριστείτε άψογα το πιστολάκι και τα ρόλευ. Μάθετε να δημιουργείτε χτενίσματα με ηλεκτρικά εργαλεία.

Μετά το τέλος του σεμιναρίου κομμωτικής «Χτενίσματα» δίδεται βεβαίωση παρακολούθησης από την σχολή CARIERRA Πάτρας .