Κολάζ (Collage)

Εκεί που η τέχνη της φωτογραφίας συναντά την ψηφιακή επεξεργασία.

Μετά το τέλος του προγράμματος δίδεται βεβαίωση παρακολούθησης. της σχολής CARIERRA Πάτρας.