Κέντρο Διά Βίου Μάθησης με Άδεια Λειτουργίας από τον ΕΟΠΠΕΠ του Υπουργείου Παιδείας, ΦΕΚ 3172/22-6-22, Αρ.Πρωτ. 72774/Κ6/14-06-22

Diploma in Online Distribution and Sales οf Hotel Inventory
18/11/2020

Η διαδικασία επιλογής ταξιδιωτικής υπηρεσίας από τους σύγχρονους ταξιδιώτες έχει αλλάξει δραστικά και συνεχώς μετασχηματίζεται. Με την εκτεταμένη χρήση των υπηρεσιών του διαδικτύου όπως τα social media, τα συστήματα σύγκρισης τιμών αλλά και τα διαδικτυακά συστήματα κρατήσεων, δημιουργείται μία νέα ανάγκη: η ενεργοποίηση και η συνεργασία με διαδικτυακά συστήματα διανομής και πώλησης ξενοδοχειακού αποθέματος. Με περισσότερα από 750 συστήματα κρατήσεων και διανομής, γενικά ή εξειδικευμένα, η διαδικασία της επιλογής αλλά και της διαχείρισης αυτών, αποτελεί σημαντική διαδικασία, η οποία μπορεί να αποβεί επικερδής ή καταστροφική στα αποτελέσματα ενός καταλύματος.

Το εξειδικευμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, Δίπλωμα στις Διαδικτυακές Πωλήσεις και Διανομή Ξενοδοχειακού Αποθέματος, αποσκοπεί στην απόκτηση όλων αυτών των απαραίτητων δεξιοτήτων ώστε να είναι σε θέση να ανταπεξέλθουν σε ένα τέτοιο ρόλο. Αρχικά, γίνεται ανάλυση της διαδικασίας της επιλογής ταξιδιωτικής υπηρεσίας και των εμπλεκομένων μερών. Στην συνέχεια αναλύονται τα διαφορετικά μοντέλα διανομής και πώλησης στα ιντερνετικά κανάλια (OTAs). Γίνεται εκτενής ανάλυση της αναγκαιότητας των απευθείας κρατήσεων με τη χρήση booking engine. Παρουσιάζεται η διαδικασία της πώλησης σε βέλτιστη τιμή, με χρήση συστημάτων διαχείρισης εσόδων. Τέλος, αναλύονται όλα τα εναλλακτικά κανάλια διανομής και πώλησης, όπως social media και συστήματα price comparison.

Το πρόγραμμα είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για:

ιδιοκτήτες ενοικιαζόμενων καταλυμάτων,
ιδιοκτήτες ξενοδοχείων,
στελέχη ξενοδοχειακών επιχειρήσεων,
διευθυντές τμημάτων κρατήσεων,
receptionists,
revenue managers,
διαχειριστές τουριστικών σκαφών αναψυχής,
υπεύθυνους τιμολογιακής πολιτικής ταξιδιωτικών επιχειρήσεων,
tour operators,
ταξιδιωτικούς πράκτορες.
Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση:

Να κατανοούν τους τρόπους προσαρμογής των τιμών σε σχέση με τη ζήτηση, τους ανταγωνιστές, την εποχή, κλπ.
Να αναλύουν και να κατανοούν τα διαφορετικά κανάλια πώλησης, τη συμβολή τους στις πωλήσεις και την διανομή του ξενοδοχειακού αποθέματος.
Να δημιουργούν το μείγμα των καναλιών πώλησης για τη μέγιστη αλλά και βέλτιστη απόδοση, βάσει του κόστους και της απόδοσης κάθε καναλιού.
Να αναλύουν και να κατανοούν τη δυναμική των απευθείας πωλήσεων μέσω των online καναλιών πώλησης αλλά και των εναλλακτικών καναλιών για μείωση του κόστους πώλησης.
Να διαχειρίζονται συγκεντρωτικά τα κανάλια πώλησης και διανομής μέσω των συστημάτων channel manager και να επιτυγχάνουν τη βέλτιστη απόδοση.
Να κατανοούν τη σημασία των εναλλακτικών καναλιών πώλησης, όπως τα social media, συστήματα σύγκρισης τιμών, κλπ.
Μεθοδολογία εκπαίδευσης

Η παρακολούθηση του προγράμματος υλοποιείται με τη μέθοδο της σύγχρονης και της ασύγχρονης τηλεκατάρτισης. Η πρόσβαση στην πλατφόρμα τηλεκατάρτισης έχει τετράμηνη διάρκεια και οι συμμετέχοντες υποστηρίζονται εξ ολοκλήρου online.

Πιστοποίηση

Μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης ακολουθεί η υποχρεωτική συμμετοχή στις τελικές εξετάσεις για την λήψη πιστοποιητικού Diploma in Online Distribution and Sales οf Hotel Inventory μέσω της εξεταστική μεθόδου examiny, που υποστηρίζεται από τον φορέα πιστοποίησης Vellum Global Educational Services.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 400 ΩΡΕΣ
VIDEO: ΝΑΙ
ΨΗΦΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ: ΝΑΙ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ECVET: NAI
ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ: ΕΛΚΕΔΙΜ ΚΔΒΜ2, ΚΩΔ. ΕΟΠΠΕΠ: 2000453
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ: ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ
ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ: VELLUM GLOBAL EDUCATIONAL SERVICES


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Carierra Πάτρας
Κέντρο Διά Βίου Μάθησης
Κανακάρη 101Β, εντός στοάς
(κτίριο Χαλατσοπούλου) 2ος Όροφος
Πάτρα 26221
Τηλ: 2610-622633, Fax: 2610-622395
ΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ
facebook    pinterest    youtube    youtube
iso