Κέντρο Διά Βίου Μάθησης με Άδεια Λειτουργίας από τον ΕΟΠΠΕΠ του Υπουργείου Παιδείας, ΦΕΚ 3172/22-6-22, Αρ.Πρωτ. 72774/Κ6/14-06-22

ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ
14/6/2022

 Κάνε την εγγραφή σου τώρα στο νέο τμήμα Αγγλικών για ενήλικες και απόκτησε αναγνωρισμένο πιστοποιητικό Αγγλικών ΤΙΕ επιπέδου B2-Lower, C1-Advanced ή C2-Proficiency:

• Άμεσα
• Σε ταχύρρυθμα τμήματα
• Σε 3 έως 4 μήνες
• Οικονομικά
• Ποιοτικά
• Ευέλικτα τμήματα
• Με ισχύ για δημόσιο και ιδιωτικό τομέα( Αναγνωρισμένο από τον   ΑΣΕΠ)
• Με εξετάσεις κάθε μήνα
• Με δωρεάν επανεξέταση
•  Σε προνομιακή τιμή
• Οι εγγραφές ξεκίνησαν

Στην τιμή περιλαμβάνονται το βιβλίο, τα εξέταστρα, μια δωρεάν επανεξέταση, τα μαθήματα καθώς και επιπρόσθετες βοηθητικές σημειώσεις για τις εξετάσεις. 

Το Test of Interactive English (TIE) είναι ειδικά σχεδιασμένο να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των ατόμων που επιθυμούν να μάθουν ή να βελτιώσουν τη γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Αφορά σπουδαστές που μαθαίνουν Αγγλικά με οποιοδήποτε τρόπο, με τα αποτελέσματα να εκδίδονται σε 20 εργάσιμες μέρες (ένα μήνα) μετά την εξέταση.
Η εξέταση είναι σχεδιασμένη για να ελέγχει τις επικοινωνιακές και διαδραστικές ικανότητες των υποψηφίων τόσο σε γνωστές όσο και άγνωστες καταστάσεις. Ελέγχεται δηλαδή η ικανότητα του υποψηφίου στη συνομιλία και την παραγωγή γραπτού λόγου με τις ικανότητες ανάγνωσης και ακουστικής να εξετάζονται μέσω της προετοιμασίας που κάνει ο υποψήφιος για την εξέταση καθώς και τις ικανότητες που διαθέτει ώστε να επικοινωνεί αποτελεσματικά κατά τη διάρκεια της εξέτασης. 

 Τα πλεονεκτήματα του συγκεκριμένου πιστοποιητικού μας επιτρέπουν:

  • Οι υποψήφιοι να δώσουν εξετάσεις όταν το τμήμα είναι έτοιμο καθώς το ΤΙΕ διοργανώνει εξετάσεις πολύ συχνά.
  • Οι υποψήφιοι επιλέγουν ένα σημαντικό μέρος των θεματικών αντικειμένων στα οποία θα εξεταστούν (Ρrepared tasks). Έτσι, μπορούν να επιλέξουν και να προετοιμάσουν θεματικά αντικείμενα τα οποία τους ενδιαφέρουν.
  • Επειδή το ΤΙΕ είναι achievement test, αυτό σημαίνει πως οι υποψήφιοι αποκτούν πιστοποιητικό ανάλογο του επιπέδου που πέτυχαν στις εξετάσεις, άρα οι υποψήφιοι έχουν ελάχιστες πιθανότητες να αποτύχουν.
  • Το ΤΙΕ παρέχει δωρεάν επανεξέταση και δεύτερη ευκαιρία.
  • Τα αποτελέσματα εκδίδονται μόλις σε 30 ημέρες και το πιστοποιητικό έρχεται άμεσα ώστε οι υποψήφιοι να το καταθέσουν μόλις χρειαστεί.

 

Η Carierra Πάτρας λειτουργεί και σαν εξεταστικό κέντρο. 

 
 Δωρεάν Επανεξέταση(Resit)

Οι υποψήφιοι που πετυχαίνουν στο ένα μέρος της εξέτασης (προφορικό ή γραπτό) το επίπεδο που δήλωσαν στην αίτηση υποψηφίου ότι κατέχουν (ή και ανώτερο), αλλά υστερούν στο άλλο μέρος, σε βαθμό που ο μέσος όρος των δύο μερών να μην τους δίνει πιστοποιητικό του επιπέδου που δήλωσαν, δικαιούνται δωρεάν επανεξέταση στο μέρος της εξέτασης που υστέρησαν.

Διάρκεια δικαιώματος: Οι υποψήφιοι που θα δώσουν εξετάσεις από τις 1 Σεπτεμβρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου, θα έχουν το δικαίωμα μιας ΔΩΡΕΑΝ επανεξέτασης, μέχρι και τις 31 Ιουλίου του επόμενου έτους. Οι υποψήφιοι που θα εξετάζονται από τις 1 Ιανουαρίου έως τις 31 Αυγούστου θα έχουν το δικαίωμα μιας ΔΩΡΕΑΝ επανεξέτασης, μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του ίδιου έτους. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος ΔΕΝ κάνει χρήση του δικαιώματος επανεξέτασης μέχρι τη λήξη των παραπάνω ημερομηνιών, εκδίδεται το πιστοποιητικό με το επίπεδο που πέτυχε στην πρώτη εξέταση.

Προϋποθέσεις: Οι υποψήφιοι πρέπει να δηλώσουν στην αίτηση υποψηφίου ότι, σε περίπτωση που δεν πετύχουν το δηλωθέν επίπεδο, δεν επιθυμούν έκδοση πιστοποιητικού μέχρι την επανεξέτασή τους. Εάν μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων ο υποψήφιος ζητήσει έκδοση πιστοποιητικού ή βεβαίωσης, τότε το δικαίωμα της δωρεάν επανεξέτασης παύει να ισχύει.

Επισημάνσεις: Η δωρεάν επανεξέταση στο ένα μέρος της εξέτασης (προφορικό ή γραπτό) αποτελεί μία νέα εξέταση και δεν έχει καμία σχέση σε ποια αντικείμενα εξετάστηκε o υποψήφιος στην πρώτη εξέταση. π,χ. ο υποψήφιος για το γραπτό μέρος πρέπει να προετοιμαστεί και για το Book και για το News Story.

Οι δυσλεκτικοί υποψήφιοι που δικαιούνται δωρεάν επανεξέταση στο ΓΡΑΠΤΟ ΜΕΡΟΣ επιβαρύνονται με το κόστος του γραφέα, δηλ. 40€.


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Carierra Πάτρας
Κέντρο Διά Βίου Μάθησης
Κανακάρη 101Β, εντός στοάς
(κτίριο Χαλατσοπούλου) 2ος Όροφος
Πάτρα 26221
Τηλ: 2610-622633, Fax: 2610-622395
ΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ
facebook    pinterest    youtube    youtube
iso