Κέντρο Διά Βίου Μάθησης με Άδεια Λειτουργίας από τον ΕΟΠΠΕΠ του Υπουργείου Παιδείας, ΦΕΚ 3172/22-6-22, Αρ.Πρωτ. 72774/Κ6/14-06-22

Πιστοποίηση γνώσης χειρισμού Η/Υ μόνο με 150€
20/5/2017

Αποκτήστε τώρα το πιστοποιητικό Vellum Diploma in IT Skills για τον ΑΣΕΠ 3 ενότητες MONO 150€ (Word-Excel-Internet/Outlook)

Απαραίτητο προσόν για όλες τις προκηρύξεις και διαγωνισμούς του Δημοσίου αλλά και του Ιδιωτικού τομέα είναι η γνώση χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή και  η σχετική πιστοποίηση.

Η Πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων Πληροφορικής είναι ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και αποτελεί ένα σημαντικό επαγγελματικό εφόδιο.

Η Carierra είναι πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο με εξεταστικές ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Έτσι οι σπουδαστές έχουν τη δυνατότητα να εξετασθούν στο ίδιο και οικείο περιβάλλον όπου καταρτίσθηκαν.

Φορέας Πιστοποίησης

Η Vellum Diploma in IT Skills πιστοποιεί βασικές γνώσεις και δεξιότητες του υποψηφίου, σύμφωνα με τις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις όσον αφορά τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή.

Τα πιστοποιητικά εκδίδονται με τρεις τρόπους: Ως δίπλωμα έξι ενοτήτων (Πλήρες δίπλωμα), δίπλωμα τριών ενοτήτων που είναι απαραίτητο για τις εξετάσεις του ΑΣΕΠ ή μεμονωμένο πιστοποιητικό, εφόσον ο υποψήφιος το επιθυμεί.

Το πιστοποιητικό είναι αναγνωρισμένο από τον ΕΟΠΠΕΠ του Ελληνικού Υπουργείου Παιδείας και είναι αποδεκτό τόσο από τον ΑΣΕΠ, όσο και τον ιδιωτικό τομέα.

Στο πακέτο περιλαμβάνονται:

  • Video μαθήματα
  • Προσομοίωση εξετάσεων με την τεχνολογία in-ates: στην τεχνολογία in-ates ο μαθητής εξετάζεται στο πραγματικό πρόγραμμα και όχι σε κάποια προσομοίωσή του (τεχνολογία sim-ates).
  • Προπαρασκευαστικά τεστ για τις εξετάσεις πιστοποίησης ( Το περιβάλλον εξάσκησης είναι το ίδιο με το περιβάλλον εξέτασης).
  • Εκπαιδευτική υποστήριξη
  • CD με εκπαιδευτικό υλικό για το σπίτι

Κόστος

Το κόστος για την παρακολούθηση και τις εξετάσεις των 3 πρώτων ενοτήτων – Επεξεργασία κειμένου, Υπολογιστικά φύλλα, Υπηρεσίες Διαδικτίου είναι 140€


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Carierra Πάτρας
Κέντρο Διά Βίου Μάθησης
Κανακάρη 101Β, εντός στοάς
(κτίριο Χαλατσοπούλου) 2ος Όροφος
Πάτρα 26221
Τηλ: 2610-622633, Fax: 2610-622395
ΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ
facebook    pinterest    youtube    youtube
iso