Κέντρο Διά Βίου Μάθησης με Άδεια Λειτουργίας από τον ΕΟΠΠΕΠ του Υπουργείου Παιδείας, ΦΕΚ 3172/22-6-22, Αρ.Πρωτ. 72774/Κ6/14-06-22

Νέος νόμος για την άδεια άσκησης επαγγέλματος Κομμωτή & Τεχνίτη περιποίησης άκρων
20/6/2017

Στις 6 Μαΐου 2016 ψηφίστηκε από την Βουλή ο νέος Νόμος όπου όλοι οι Κομμωτές – Κουρείς & Ειδικοί Μανικιούρ – Πεντικιούρ θα μπορούν να αποκτήσουν την άδεια άσκησης επαγγέλματος τους ώστε να ιδρύουν νόμιμα καταστήματα ή να εργασθούν σε καταστήματα σαν κάτοχοι άδειας επαγγέλματος. Σύμφωνα με τον ψηφισθέντα νέο Νόμο 4386 ΦΕΚ 83/Α/11.5.2016, άρθρο 42 παρ.9, όσοι/όσες έχουν τα προσόντα που αναφέρονται σ’αυτόν θα μπορούν να προσέρχονται σε εξετάσεις πιστοποίησης του ΕΟΠΠΕΠ ώστε να αποκτούν μετά την Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος.

Τελειώνοντας κάποιος στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης CARIERRA ΠΑΤΡΑΣ τις ειδικότητες Κομμωτική και Αισθητική άκρων μπορεί να βγάλει την άδεια άσκησης επαγγέλματος όπως φαίνεται στο παρακάτω απόσπασμα από τον νέο Νόμο 4386 ΦΕΚ 83/Α/11.5.2016, άρθρο 42 παρ.9, με τον εξής τρόπο:

1.Για την άσκηση του Κομμωτή -Κουρέα απαιτείται :
Βεβαίωση επάρκειας του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. μετά από παρακολούθηση προγράμματος συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης διάρκειας τουλάχιστον εξακοσίων (600) ωρών σε πιστοποιημένο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.), συμβατό με το εκάστοτε ισχύον επαγγελματικό περίγραμμα και το οποίο συνοδεύεται από αποδεδειγμένη προϋπηρεσία είκοσι τεσσάρων (24) μηνών στο οικείο επάγγελμα, η οποία αποκτήθηκε πριν ή μετά από την αποφοίτηση ή και κατά τη διάρκεια της φοίτησης, και πιστοποίηση από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.. Επιτρέπεται η συμμετοχή στις ανωτέρω εξετάσεις πιστοποίησης στους μη έχοντες τίτλο σπουδών εμπειροτεχνίτες, οι οποίοι έως τις 31.12.2017 θα έχουν προϋπηρεσία τριών (3) ετών και άνω ή εννιακόσια (900) ημερομίσθια, με εξαρτημένη ή μη εργασία, σε κομμωτήριο ή κουρείο ή προσκομίζουν πιστοποιητικό προϋπηρεσίας από Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
2. Για την άσκηση του Τεχνίτη περιποίησης χεριών και ποδιών απαιτείται :
Βεβαίωση επάρκειας του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. μετά από παρακολούθηση προγράμματος συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης διάρκειας τουλάχιστον εξακοσίων (600) ωρών σε πιστοποιημένο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.),συμβατό με το εκάστοτε ισχύον επαγγελματικό περίγραμμα και το οποίο συνοδεύεται από αποδεδειγμένη προϋπηρεσία είκοσι τεσσάρων (24) μηνών στο οικείο επάγγελμα, η οποία αποκτήθηκε πριν ή μετά από την αποφοίτηση ή και κατά τη διάρκεια της φοίτησης, και πιστοποίηση από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.. Επιτρέπεται η συμμετοχή στις παραπάνω εξετάσεις πιστοποίησης στους μη έχοντες τίτλο σπουδών εμπειροτεχνίτες, οι οποίοι έως τις 31.12.2017 θα έχουν προϋπηρεσία τριών (3) ετών και άνω ή εννιακόσια (900) ημερομίσθια, με εξαρτημένη ή μη εργασία, σε κομμωτήριο ή κουρείο ή προσκομίζουν πιστοποιητικό προϋπηρεσίας από Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης.»

Διαβάστε όλο τον νόμο για την άδεια άσκησης επαγγέλματος των Κομμωτών και των Τεχνιτών περιποίησης χεριών και ποδιών εδώ.


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Carierra Πάτρας
Κέντρο Διά Βίου Μάθησης
Κανακάρη 101Β, εντός στοάς
(κτίριο Χαλατσοπούλου) 2ος Όροφος
Πάτρα 26221
Τηλ: 2610-622633, Fax: 2610-622395
ΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ
facebook    pinterest    youtube    youtube
iso