Κέντρο Διά Βίου Μάθησης με Άδεια Λειτουργίας από τον ΕΟΠΠΕΠ του Υπουργείου Παιδείας, ΦΕΚ 3172/22-6-22, Αρ.Πρωτ. 72774/Κ6/14-06-22

Νέo Προγράμμα VOUCHER 150.000 Εργαζόμενων Ιδιωτικού Τομέα
29/11/2022

«Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες»

 

Το ΚΔΒΜ Carierra Πάτρας σας ενημερώνει ότι ανακοινώθηκε το Νέο Επιδοτούμενο Πρόγραμμα (Voucher) της Δ.ΥΠ.Α. (πρώην ΟΑΕΔ) για 150.000 εργαζομένους του ιδιωτικού τομέα για την αναβάθμιση δεξιοτήτων σε ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες. Στόχος είναι η επαγγελματική κατάρτιση και πιστοποίηση δεξιοτήτων.  Αφορούν ποικίλα θεματικά αντικείμενα σε ψηφιακές & «πράσινες δεξιότητεs» , τα οποία θα μπορεί να επιλέξει ο καταρτιζόμενος, αναλόγως με την επαγγελματικό του ενδιαφέρον.

 Υπενθυμίζεται ότι η Β Φάση συμμετοχής του Προγράμματος «Πάω Μπροστά» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με φορέα υλοποίησης τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) ολοκληρώθηκε την Παρασκευή 03 Μαρτίου 2023, ενώ η Α Φάση ολοκληρώθηκε την Τετάρτη 25 Ιανουαρίου 2023 στις 23:59.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει :

 1. Θεωρητική κατάρτιση 80 ώρες στις ψηφιακές & «πράσινες» δεξιότητες 
 2. Πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο των προγραμμάτων κατάρτισης.
 3. Εκπαιδευτικό επίδομα 400€

  Η συμμετοχή στο πρόγραμμα γίνεται με σειρά προτεραιότητας υποβολής της αίτησης .

Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU

Η παρακολούθηση των προγραμμάτων πραγματοποιείται αποκλειστικά  εκτός ωραρίου εργασίας των εργαζομένων .

 • Δικαίωμα συμμετοχής θα έχουν όλοι οι εργαζόμενοι ιδιωτικού Τομέαανεξαρτήτως ειδικότητας και ηλικίας, τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης.  (Μόνο για όσους έχουν αποφοιτήσει μέχρι το 1980 γίνεται αποδεκτό το απολυτήριο δημοτικού σχολείου).
 • Δικαίωμα συμμετοχής έχουν και οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα με εποχική απασχόληση, ακόμα και αν λαμβάνουν ειδικό εποχικό επίδομα. 
 • Επίσης, δεν υπάρχει διαφορά αν ο εργαζόμενος είναι με σύμβαση πλήρους ή μερικής απασχόλησης, αορίστου ή ορισμένου χρόνου.
 • Οι εργαζόμενοι θα πρέπει να έχουν την ιδιότητα του μισθωτού και όταν κάνουν την αίτηση αλλά και όταν εισέρχονται στο πρόγραμμα.
 • Η επιδοτούμενη δράση θα περιλαμβάνει πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης μέσω συστήματος επιταγής κατάρτισης (Voucher) και πιστοποίηση δεξιοτήτων.

Η αίτηση υποβάλλεται στο voucher.gov.gr επισυνάπτοντας τα εξής δικαιολογητικά 

 1. Αντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας
 2. Τίτλος Σπουδών ( Απολυτήριο ή Πτυχίο )
 3. Υπεύθυνη δήλωση προς ΔΥΠΑ με΄σω gov.gr με το λεκτικό 

  α. Δεν παρακολουθώ ή/ και δεν έχω παρακολουθήσει άλλο πρόγραμμα κατάρτισης που υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη    χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ενωσης- NextGenerationEU, της δράσης 16913 Νέα στρατηγική για τη δια βίου μάθηση & το εθνικό σύστημα αναβάθμισης δεξιοτήτων.

  β. Δεν έχω παρακολουθήσει πρόγραμμα κατάρτισης στο ίδιο αντικείμενο κατά τα τελευταία δύο (2) έτη πριν από τη δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης.

Μετά την επιτυχή υποβολή της αίτησης δίνεται η δυνατότητα να την εκτυπώσετε ή να την αποθηκεύσετε σε pdf.Παρακαλούμε να μας την αποστείλετε ώστε να μπορέσουμε να σας εντάξουμε σε τμήμα κατάρτισης το συντομότερο δυνατόν. Σε επόμενο χρόνο θα γίνει η επιλογή του αντικείμενου κατάρτισης .

Εναλλακτικά μπορείτε να προσέλθετε στη γραμματεία του Κέντρου να σας βοηθήσουμε εμείς με την υποβολή της επικοινωνώντας  μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο info@carierrapatras.gr  ή στο τηλέφωνο 2610-622633.

Για περισσότερες λεπτομέρειες το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης   Carierra Πάτρας θα προβαίνει το επόμενο διάστημα σε ανακοινώσεις για την ενημέρωση των ενδιαφερομένων.

Παρακαλούμε πολύ , στο πεδίο της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος  που ακολουθεί , αναγράψτε στο σχόλιο « Νέο VOUCHER 150.000»

Ελλάδα 2.0


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Carierra Πάτρας
Κέντρο Διά Βίου Μάθησης
Κανακάρη 101Β, εντός στοάς
(κτίριο Χαλατσοπούλου) 2ος Όροφος
Πάτρα 26221
Τηλ: 2610-622633, Fax: 2610-622395
ΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ
facebook    pinterest    youtube    youtube
iso