Κέντρο Διά Βίου Μάθησης με Άδεια Λειτουργίας από τον ΕΟΠΠΕΠ του Υπουργείου Παιδείας, ΦΕΚ 3172/22-6-22, Αρ.Πρωτ. 72774/Κ6/14-06-22

Μάρκετινγκ Και Επικοινωνίες
19/11/2020

 

 

Το Μεταπτυχιακό πρόγραμμα ειδίκευσης «Μάρκετινγκ & Επικοινωνίες» απευθύνεται στο ανθρώπινο δυναμικό που απασχολείται ή προτίθεται να απασχοληθεί στη διοίκηση μιας επιχείρησης, εφαρμόζοντας εργαλεία διαχείρισης και επικοινωνίας μάρκετινγκ.

Μέσω του προγράμματος τονίζεται η αξία του Μάρκετινγκ με στόχο την αποτελεσματική λειτουργία των επιχειρήσεων και των οργανισμών.

Η διάρκεια του προγράμματος είναι τρίμηνη και η παρακολούθηση των μαθημάτων πραγματοποιείται μέσω πλατφόρμας τηλεκατάρτισης, σε χρόνο που ορίζει ο κάθε ενδιαφερόμενος βάσει της διαθεσιμότητάς του.

Ολοκληρώνοντας το  Μεταπτυχιακό πρόγραμμα ειδίκευσης οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση:

  • Να δημιουργούν, να παρέχουν και να γνωστοποιούν την αξία ενός προϊόντος στους πελάτες τους.
  • Να εφαρμόζουν τεχνικές και μεθόδους στρατηγικής του Μάρκετινγκ.
  • Να κατανοήσουν την αξία της επικοινωνίας με υφιστάμενους αλλά και εν δυνάμει πελάτες.
  • Να αναγνωρίζουν τους όρους του Μάρκετινγκ ώστε να ερμηνεύουν  ένα στρατηγικό σχέδιο.
  • Να προσδιορίζουν το μίκρο και μακροπεριβάλλον μιας επιχείρησης.
  • Να  διαχειρίζονται με επιτυχία τις πελατειακές σχέσεις.
  • Να  αξιολογούν μια  εκστρατεία μάρκετινγκ.

Τέλος, αναλύονται σημαντικά εργαλεία,  όπως το BCG Matrix , το Matrix Ansoff και η προσέγγιση GE, τα οποία θα  βοηθήσουν τους εκπαιδευόμενους να γίνουν καλύτεροι διαχειριστές και αναλυτές των προϊόντων και της αγοράς που απευθύνονται.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ: ΔΩΡΕΑΝ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: 200 ΩΡΕΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ: ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ

ΕΞΕΤΑΣΤΡΑ: 190 €

ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ: VELLUM GLOBAL EDUCATIONAL SERVICES

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 30/01/2020


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Carierra Πάτρας
Κέντρο Διά Βίου Μάθησης
Κανακάρη 101Β, εντός στοάς
(κτίριο Χαλατσοπούλου) 2ος Όροφος
Πάτρα 26221
Τηλ: 2610-622633, Fax: 2610-622395
ΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ
facebook    pinterest    youtube    youtube
iso