Κέντρο Διά Βίου Μάθησης με Άδεια Λειτουργίας από τον ΕΟΠΠΕΠ του Υπουργείου Παιδείας, ΦΕΚ 3172/22-6-22, Αρ.Πρωτ. 72774/Κ6/14-06-22

Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Προσωπικού Ασφαλείας
25/5/2017

Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Προσωπικού Ασφαλείας (SECURITY)

Η CARIERRA Πάτραςδιαθέτει πιστοποίηση από τον ΕΟΠΠΕΠ και το ΚΕ.ΜΕ.Α (Κέντρο Μελετών Ασφαλείας) και υλοποιεί Προγράμματα Εκπαίδευσης Προσωπικού Ιδιωτικών Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας (Ι.Ε.Π.Υ.Α) με βάση τα πρότυπα του ΚΕΜΕΑ για την απόκτηση του Απαραίτητου Πιστοποιητικού.

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 105 ΩΡΩΝ:

 •            Εκπαιδευτική Εισαγωγή
 •            Ιδιωτική Ασφάλεια: Θεσμικό Πλαίσιο, Διεθνείς Τάσεις-Ελληνική Πραγματικότητα
 •            Ποινικό Δίκαιο
 •            Ποινική Δικονομία 
 •            Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι
 •            Εισαγωγή στην Ασφάλεια
 •            Το προφίλ του Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας
 •            Βασικά Καθήκοντα του Προσωπικού Ι.Ε.Π.Υ.Α.
 •            Ανταπόκριση σε Περιστατικά
 •            Ασφάλεια Εγκαταστάσεων
 •            Εξοπλισμός, Μέσα & Τρόποι Προστασίας του Προσωπικού Ασφάλειας Ι.Ε.Π.Υ.Α.
 •            Προστασία Προσώπων/Χρηματαποστολών 
 •            Πυρασφάλεια & Αντιμετώπιση Τεχνολογικών Ατυχημάτων
 •            Παροχή Πρώτων Βοηθειών

Οι καταρτιζόμενοι, μετά το πέρας της εκπαίδευσης θα είναι σε θέση να:

 •       Συμμετάσχουν στις εξετάσεις Πιστοποίησης που θα διενεργηθούν από το ΚΕΜΕΑ για την απόκτηση της Άδειας Ασκήσεως Επαγγέλματος
 •       Συμμετέχουν στην πρόληψη και τον έλεγχο εγκληματικών δραστηριοτήτων
 •       Επιτηρούν, περιπολούν και εξακριβώνουν περιστατικά
 •       Επεμβαίνουν με στόχο τη λήψη προληπτικών μέτρων και την ενημέρωση των πολιτών
 •       Γνωρίζουν βασικές έννοιες του Αστικού και Ποινικού Δικαίου

Κόστος προγράμματος

 • Κατάρτιση 280€

Η αξία της συμμετοχής  καταβάλετε 50% με την εγγραφή και 50% με την ολοκλήρωση της κατάρτισης

 • Παράβολο για τις Εξετάσεις  πιστοποίησης 150 €

Καταβάλετε μετά την ολοκλήρωση της κατάρτισης απευθείας στο ΚΕ.ΜΕ.Α  

Δικαιολογητικά που απαιτούνται για την εγγραφή

 • Αίτηση εγγραφής (Δίνεται από την CARIERRA)
 • Επίσημο έγγραφο όπου αναφέρετε το Α.Φ.Μ. και η Δ.Ο.Υ.
 • Φωτοτυπία ταυτότητας

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Carierra Πάτρας
Κέντρο Διά Βίου Μάθησης
Κανακάρη 101Β, εντός στοάς
(κτίριο Χαλατσοπούλου) 2ος Όροφος
Πάτρα 26221
Τηλ: 2610-622633, Fax: 2610-622395
ΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ
facebook    pinterest    youtube    youtube
iso