Κέντρο Διά Βίου Μάθησης με Άδεια Λειτουργίας από τον ΕΟΠΠΕΠ του Υπουργείου Παιδείας, ΦΕΚ 3172/22-6-22, Αρ.Πρωτ. 72774/Κ6/14-06-22

Γραφή και ανάγνωση της Μπράιγ
4/3/2021

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς και ειδικούς διαφόρων επιστημονικών πεδίων που εργάζονται ή πρόκειται να εργαστούν σε γενικά σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σε ειδικά σχολεία και σε ιδρύματα/κέντρα αποκατάστασης ατόμων με τύφλωση.

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να γνωρίζουν τον κώδικα μπράιγ και να διδάξουν τον κώδικα στα άτομα με τύφλωση

Σκοπός του προγράμματος

Για να διδάξει κάποιος εκπαιδευτικός την μπράιγ σε έναν μαθητή με οπτική αναπηρία, απαιτούνται γνώσεις και δεξιότητες για να μπορεί:

α) να διαβάζει και να γράφει την μπράιγ

β) να διδάξει την μπράιγ σε μαθητές με οπτική αναπηρία.

Αυτός ο στόχος, είναι διαφορετικός από την απλή εκμάθησηγραφής και ανάγνωσης του κώδικα μπράιγ και δεν καλύπτεται από κάποιο άλλο πρόγραμμα στη χώρα αυτή τη στιγμή.Κύριος στόχος του προγράμματος αυτού, πέρα από την εκμάθηση του κώδικα μπράιγ, είναι η απόκτηση βασικών γνώσεων για τη διδασκαλία της μπράιγ σε μαθητές με οπτική αναπηρία.

Σκοπός του προγράμματος είναι να αποκτήσουν οι συμμετέχοντες σε αυτό, γνώσεις αναφορικά με την γραφή και ανάγνωση της μπράιγ, τις οποίες θα χρησιμοποιήσουν με επιτυχία στην εκπαίδευση και υποστήριξη των μαθητών με τύφλωση στα γενικά και ειδικά σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Νηπιαγωγείο, Δημοτικό, Γυμνάσιο, Λύκειο, ΤΕΕ, ΣΜΕΑ, ΕΕΕΕΚ) και σε ιδρύματα/κέντρα αποκατάστασης ατόμων με τύφλωση.

Μαθησιακοί στόχοι του εκπαιδευτικού προγράμματος

Οι μαθησιακοί στόχοι του προγράμματος είναι:

  •  Η απόκτηση θεωρητικών γνώσεων στο αντικείμενο της γραφής και ανάγνωσης της μπράιγ.
  • Η απόκτηση πρακτικών γνώσεων στο αντικείμενο της γραφής και ανάγνωσης της μπράιγ
  • Η γνώση του κώδικα μπράιγ και των στοιχείων που τον διαφοροποιούν από τη γραφή των βλεπόντων
  • Η γνώση των τεχνικών που χρησιμοποιούν οι έμπειροι αναγνώστες της μπράιγ
  • Η γνώση των παραγωγής εκπαιδευτικού υλικού σε μπράιγ μορφή
 
Μέθοδος υλοποίησης

Το πρόγραμμα θα έχει διάρκεια 70 ώρες οι οποίες κατανέμονται ως εξής:

  • 4 ώρες σύγχρονη τηλεκπαίδευσης
  • 66 ώρες ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης, η οποία μεταξύ άλλων θα περιλαμβάνει την υλοποίηση 1 εργασίας, που θα ολοκληρωθεί σε συνεργασία με τον επιστημονικά υπεύθυνο του προγράμματος Καθ. Κωνσταντίνο Παπαδόπουλο.

Έναρξη: 10 Μαρτίου 2021

Εγγραφές έως: 7 Μαρτίου 2021

Διάρκεια: 70 Ώρες

Τιμή: €90.00


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Carierra Πάτρας
Κέντρο Διά Βίου Μάθησης
Κανακάρη 101Β, εντός στοάς
(κτίριο Χαλατσοπούλου) 2ος Όροφος
Πάτρα 26221
Τηλ: 2610-622633, Fax: 2610-622395
ΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ
facebook    pinterest    youtube    youtube
iso