ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

Τα σεμινάρια διεξάγονται εξ’ολοκλήρου εξ’αποστάσεως με την μέθοδο της ασύγχρονης τηλεκατάρτισης μέσω των ειδικά σχεδιασμένων πλατφορμών ακαδημαϊκών προδιαγραφών για την εξ’αποστάσεως τηλεεκπαίδευση (LMS) και ακολουθούν το Εθνικό Πλαίσιο για την διασφάλιση της ποιότητας στη Δια Βίου Μάθηση

Όλοι οι σπουδαστές μετά το τέλος της επιτυχούς ολοκλήρωσης της κατάρτισης τους λαμβάνουν Βεβαίωση Παρακολούθησης – Επιμόρφωσης. Δείτε τα μοριοδοτούμενα σεμινάρια και γενικά τα επιμορφωτικά σεμινάρια που αφορούν εκπαιδευτικούς και επαγγελματίες κάνοντας κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο:

Δείτε τα προγράμματα…