ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

Η Carierra Πάτρας  σας δίνει την ευκαιρία να παρακολουθήσετε Δωρεάν προγράμματα μεταπτυχιακής εξειδίκευσης, επαγγελματικής κατάρτισης και ανάπτυξης προσωπικών δεξιοτήτων.

Τα προγράμματα σπουδών έχουν αναπτυχθεί από καταξιωμένους εκπαιδευτικούς φορείς και καθηγητές και σας  δίνεται η δυνατότητα, προαιρετικά ή υποχρεωτικά (αναλόγως του προγράμματος), να συμμετάσχετε σε εξετάσεις πιστοποίησης για την απόκτηση ενός διεθνώς αναγνωρισμένου Certificate ή Diploma, με το online εξεταστικό σύστημα examiny (www.examiny.gr).

Τα σεμινάρια διεξάγονται εξ’ολοκλήρου εξ’αποστάσεως με την μέθοδο της ασύγχρονης τηλεκατάρτισης μέσω των ειδικά σχεδιασμένων πλατφορμών ακαδημαϊκών προδιαγραφών για την εξ’αποστάσεως τηλεεκπαίδευση (LMS) και ακολουθούν το Εθνικό Πλαίσιο για την διασφάλιση της ποιότητας στη Δια Βίου Μάθηση

Όλοι οι σπουδαστές μετά το τέλος της επιτυχούς ολοκλήρωσης της κατάρτισης τους λαμβάνουν Βεβαίωση Παρακολούθησης – Επιμόρφωσης. Δείτε τα μοριοδοτούμενα σεμινάρια και γενικά τα επιμορφωτικά σεμινάρια που αφορούν εκπαιδευτικούς και επαγγελματίες κάνοντας κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο:

Δείτε τα προγράμματα…