Εργαστήριο Ελευθέρων Σπουδών με Άδεια λειτουργίας από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. του Υπουργείου Παιδείας, Αρ.Αδείας Α/22112

Σεμινάρια ΕΦΕΤ Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων
22/5/2017

Οι χειριστές τροφίμων που παράγουν, επεξεργάζονται, αποθηκεύουν, μεταφέρουν, διακινούν τρόφιμα ή ασχολούνται με το λιανικό εμπόριο, τη διάθεση τροφίμων, τη μαζική εστίαση και ζαχαροπλαστική ή είναι εργαστήρια παραγωγής ή μεταποίησης τροφίμων έχουν την υποχρέωση να παρακολουθήσουν εκπαιδευτικό πρόγραμμα «επιπέδου 1» σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 14708/10-08-2007/ΦΕΚ 1616/Β/17-08-2007.

Η κατάρτιση πρέπει να γίνεται σε πιστοποιημένες δομές (πχ ΚΕΚ), υπό την αιγίδα του ΕΦΕΤ (Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων) / Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.

Μετά την παρακολούθηση του προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι δίνουν εξετάσεις στον ΕΦΕΤ για να αποκτήσουν βεβαίωση στην Υγιεινή και Ασφάλεια τροφίμων η οποία ισχύει για πέντε χρόνια.

Η CARIERRA Πάτρας πρόκειται να οργανώσει σεμινάριο σύμφωνα με όλα όσα ορίζει η Υπουργική Απόφαση με τις εξής θεματικές ενότητες:

  • Εισαγωγή στην ασφάλεια τροφίμων
  • Μικροοργανισμοί και χαρακτηριστικά αυτών
  • Τροφοδηλητηριάσεις και η παρεμπόδισή τους
  • Ατομική υγιεινή και συμπεριφορά του χειριστή τροφίμων
  • Το Εργασιακό Περιβάλλον
  • Πρακτικές καθαρισμού
  • Κοινά μιάσματα και έλεγχος αυτών
  • Νομοθεσία υγιεινής τροφίμων

Διάρκεια: 10 ώρες / 2 ημέρες.

Τόπος – Ημερομηνίες διεξαγωγής: Στις εγκαταστάσεις μας (Μαιζώνος 121 και Πλατεία Γεωργίου, Πάτρα, 1ος Όροφος), με ελάχιστο χρόνο διεξαγωγής τις 40 ημέρες, μετά την αποστολή των δικαιολογητικών στον ΕΦΕΤ (Το διάστημα αυτό απαιτείται για τον έλεγχο των δικαιολογητικών από τον ΕΦΕΤ).

Κόστος συμμετοχής: € 40,00 για την παρακολούθηση του προγράμματος και την προετοιμασία των εξετάσεων και επί πλέον € 30,00 τα οποία κατατίθενται στον ΕΦΕΤ, για τις εξετάσεις. (Συνολικό κόστος συμμετοχής € 70,00).


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Carierra Πάτρας
Εργαστήριο Ελευθέρων Σπουδών
Μαιζώνος 121 και Πλατεία Γεωργίου
(κτήριο Πανταζή) 1ος Όροφος
Πάτρα 26221
Τηλ: 2610-622633, Fax: 2610-622395
ΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ
facebook    pinterest    youtube    youtube